Các Gói Camera

CAMERA GIÁM SÁT - SẢN PHẨM CAO CẤP TRÊN THỊ TRƯỜNG

Bộ 2 camera HD 1.0 Dahua

Bộ 2 camera HD 1.0 Dahua

3.700.000 đ 4.200.000 đ
Bộ 1 camera HD 1.0 HIKVISION

Bộ 1 camera HD 1.0 HIKVISION

2.490.000 đ 3.300.000 đ
Bộ 2 camera HD 1.0 HIKVISION

Bộ 2 camera HD 1.0 HIKVISION

3.300.000 đ 4.500.000 đ
Bộ 3 camera HD 1.0 HIKVISION

Bộ 3 camera HD 1.0 HIKVISION

4.090.000 đ 5.500.000 đ
Bộ 4 camera HD 1.0 HIKVISION

Bộ 4 camera HD 1.0 HIKVISION

4.900.000 đ 5.700.000 đ
Bộ 1 camera HD 1.0 Dahua NK

Bộ 1 camera HD 1.0 Dahua NK

2.700.000 đ 3.100.000 đ
Bộ 3 camera HD 1.0 Dahua

Bộ 3 camera HD 1.0 Dahua

4.700.000 đ 5.200.000 đ
Bộ 4 camera HD 1.0 Dahua

Bộ 4 camera HD 1.0 Dahua

5.700.000 đ 6.200.000 đ
Bộ 1 camera HD 2.0 Dahua

Bộ 1 camera HD 2.0 Dahua

3.900.000 đ 4.200.000 đ
Bộ 2 camera HD 2.0 Dahua

Bộ 2 camera HD 2.0 Dahua

5.200.000 đ 6.000.000 đ
Bộ 3 camera HD 2.0 Dahua

Bộ 3 camera HD 2.0 Dahua

6.400.000 đ 7.300.000 đ
Bộ 4 camera HD 2.0 Dahua

Bộ 4 camera HD 2.0 Dahua

6.400.000 đ 8.400.000 đ
Bộ 1 Camera 5.0 HKVISION

Bộ 1 Camera 5.0 HKVISION

4.800.000 đ 5.500.000 đ
Bộ 5 Camera 1.0 HkVision

Bộ 5 Camera 1.0 HkVision

6.300.000 đ 7.000.000 đ
Bộ 8 Camera HKVISION 1.0

Bộ 8 Camera HKVISION 1.0

8.700.000 đ 9.600.000 đ
0855116555