Camera Dahua

Đầu ghi hình NVR4104-W

Đầu ghi hình NVR4104-W

6.040.000 đ 6.240.000 đ
Đầu ghi hình DHI-XVR5116HS

Đầu ghi hình DHI-XVR5116HS

9.100.000 đ 9.300.000 đ
Đầu ghi hình DHI-XVR5108HS

Đầu ghi hình DHI-XVR5108HS

4.790.000 đ 4.990.000 đ
Đầu ghi hình DHI-XVR5104HS

Đầu ghi hình DHI-XVR5104HS

3.140.000 đ 3.340.000 đ
Đầu ghi hình DHI-XVR4116HS

Đầu ghi hình DHI-XVR4116HS

5.840.000 đ 6.040.000 đ
Đầu ghi hình DHI-XVR4108HS

Đầu ghi hình DHI-XVR4108HS

3.750.000 đ 3.950.000 đ
Đầu ghi hình DHI-XVR4104HS

Đầu ghi hình DHI-XVR4104HS

2.650.000 đ 2.850.000 đ
Đầu ghi hình DHI-XVR4108C

Đầu ghi hình DHI-XVR4108C

3.240.000 đ 3.440.000 đ
Đầu ghi hình DHI-XVR4104C

Đầu ghi hình DHI-XVR4104C

1.400.000 đ 2.320.000 đ
DH-HAC-HDW1200RP

DH-HAC-HDW1200RP

1.020.000 đ 1.220.000 đ
DH-HAC-HFW1200RP

DH-HAC-HFW1200RP

1.020.000 đ 1.220.000 đ
DH-HAC-HFW1100DP

DH-HAC-HFW1100DP

1.442.000 đ 1.642.000 đ
DH-HAC-HFW1000SP

DH-HAC-HFW1000SP

970.000 đ 1.070.000 đ
DH-HAC-HDW1000MP

DH-HAC-HDW1000MP

660.000 đ 860.000 đ
DH-HAC-HDW1000RP

DH-HAC-HDW1000RP

610.000 đ 810.000 đ
Giải pháp  văn phòng công ty

Giải pháp văn phòng công ty

2.700.000 đ 3.200.000 đ
Bộ 4 camera HD 2.0 Dahua

Bộ 4 camera HD 2.0 Dahua

6.400.000 đ 8.400.000 đ
Bộ 3 camera HD 2.0 Dahua

Bộ 3 camera HD 2.0 Dahua

6.400.000 đ 7.300.000 đ
Bộ 2 camera HD 2.0 Dahua

Bộ 2 camera HD 2.0 Dahua

5.200.000 đ 6.000.000 đ
Bộ 1 camera HD 2.0 Dahua

Bộ 1 camera HD 2.0 Dahua

3.900.000 đ 4.200.000 đ
Bộ 4 camera HD 1.0 Dahua

Bộ 4 camera HD 1.0 Dahua

5.700.000 đ 6.200.000 đ
0855116555