Tuyển dụng

Tuyển Dụng Nhân Viên Telesales Làm Việc Tại Hà Nội

22/02/2018 - Lượt xem: 3833 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ HTV Việt Nam cần tuyển dụng làm việc ngay vào các vị trí sau: Nhân viên kỹ thuật : 4 người Nhân viên kinh doanh : 3 người Nhân viên telesales : 2 người Mọi thông tin xin gửi về email : tuyendungcamerahtv@gmail.com + Xem thêm

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội

22/02/2018 - Lượt xem: 4236 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ HTV Việt Nam cần tuyển dụng làm việc ngay vào các vị trí sau: Nhân viên kỹ thuật : 4 người Nhân viên kinh doanh : 3 người Nhân viên telesales : 2 người Mọi thông tin xin gửi về email : tuyendungcamerahtv@gmail.com + Xem thêm

Tuyển Dụng Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt Camera

22/02/2018 - Lượt xem: 4117 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ HTV Việt Nam cần tuyển dụng làm việc ngay vào các vị trí sau: Nhân viên kỹ thuật : 4 người Nhân viên kinh doanh : 3 người Nhân viên telesales : 2 người Mọi thông tin xin gửi về email : tuyendungcamerahtv@gmail.com + Xem thêm

Tuyển Dụng Gấp Làm Việc Ngay

21/02/2018 - Lượt xem: 3661 Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ HTV Việt Nam cần tuyển dụng làm việc ngay vào các vị trí sau: Nhân viên kỹ thuật : 4 người Nhân viên kinh doanh : 3 người Nhân viên telesales : 2 người Mọi thông tin xin gửi về email : tuyendungcamerahtv@gmail.com + Xem thêm
0855116555